Other Notices

SN Title View
1 कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारीस भएका कार्मचारीहरुलाई कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फारम फारम (सिटरोल) भर्ने सम्बन्धी सूचना
2 डोक्राका अधिकारीहरुको वंशवृक्ष (वंशावली)