स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने कार्यविधि, २०७९ National Health Care Quality Assurance Framework नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र – रणनीतिक योजाना (२०७९/८० – २०८७/८८) (Nepali Version) Women's Health Conference, Kathmandu Declaration 2023 सुदूर पश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगको सहायकस्तर पाँचौं तहका विभिन्न प्राविधिक पदहरुको परीक्षा मिति तथा समय तोकिएको सूचना कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले मिति २०८०।०२।२० गते लिएको अ.हे.व. पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा सोधेका प्रश्न र समधान लुुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगले मिति २०८०।०२।२० गते लिएको स्थानीय सरकारी सेवा अ.हे.व. पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा सोधेका प्रश्न परीक्षामा सोधेका प्रश्न र समधान लुुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगले मिति २०८०।०२।२० लिएको प्रदेश निजामती सेवा अ.हे.व. पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा सोधेका प्रश्न र समधान लोक सेवाको उत्तर पुस्तिका र प्राप्ताङ्क उपलब्ध गराउन आदेश Result (2080-02-17)
अपडेट

Mock Tests

Blogs

Library

My Books

Testimonial