कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगले मिति २०७९ चैत्र ११ गते अ.न.मी. पदको लिखित परीक्षामा सोधेको प्रश्न (Memory based MCQs) र त्यसको समाधान Report on Maternal Mortality [Nepal Maternal Mortality Study (NMMS), 2021] राष्ट्रिय जनगणना २०७८ (संक्षिप्त नतिजा) National Population and Housing Census 2021 Volume I (English Version) Census 2078 नेपालमा क्षयरोगको अवस्था र क्षयरोगसँग सम्बन्धित तथ्यहरु [World TB Day (24 March 2023)] लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगले मिति २०७९।११।२९ गते लिएको पब्लिक हेल्थ नर्स पदको परीक्षामा सोधिएका प्रश्न र त्यसको समाधान मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगले मिति २०७९।१२।०७ गते लिएको हेल्थ असिष्टेण्ट पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा सोधेको प्रश्न र त्यसको समाधान Public Health Service Act, 2075 (2018) (English Version) जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ (नेपालीमा)
अपडेट

Videos Courses

Mock Tests

Blogs

Library

My Books

Testimonial

Enquiry